11' - 1st Corner - Nasaf Qarshi

21' - 1st Yellow Card - (Nasaf Qarshi)

24' - 2nd Corner - Nasaf Qarshi

41' - 3rd Corner - Nasaf Qarshi

63' - 4th Corner - Mashal Mubarek

66' - 5th Corner - Mashal Mubarek

82' - 6th Corner - Nasaf Qarshi