4' - 1st Corner - Navbahor Namangan

6' - 2nd Corner - Sogdiana Jizzakh

11' - 3rd Corner - Sogdiana Jizzakh

43' - 4th Corner - Sogdiana Jizzakh

45+1' - Missed Penalty - Sogdiana Jizzakh

50' - 1st Yellow Card - (Sogdiana Jizzakh)

51' - 2nd Yellow Card - (Navbahor Namangan)

56' - 5th Corner - Sogdiana Jizzakh

60' - 3rd Yellow Card - (Navbahor Namangan)

63' - 6th Corner - Sogdiana Jizzakh

66' - 4th Yellow Card - (Sogdiana Jizzakh)

69' - 7th Corner - Navbahor Namangan

73' - 8th Corner - Navbahor Namangan

82' - 9th Corner - Sogdiana Jizzakh

83' - 5th Yellow Card - (Navbahor Namangan)

85' - 10th Corner - Navbahor Namangan

87' - 1st Red Card - (Navbahor Namangan)