20' - 1st Corner - Navbahor Namangan

25' - 2nd Corner - Navbahor Namangan

41' - 3rd Corner - Navbahor Namangan

45' - 1st Yellow Card - (Navbahor Namangan)

52' - 4th Corner - Navbahor Namangan

57' - 2nd Yellow Card - (Navbahor Namangan)

60' - 3rd Yellow Card - (Dinamo Samarqand)

71' - 4th Yellow Card - (Dinamo Samarqand)

73' - 1st Goal - (Navbahor Namangan) - Penalty

75' - 5th Yellow Card - (Navbahor Namangan)

82' - 6th Yellow Card - (Dinamo Samarqand)

83' - 1st Red Card - (Dinamo Samarqand)

86' - 7th Yellow Card - (Navbahor Namangan)

90+1' - 8th Yellow Card - (Dinamo Samarqand)