10' - 1st Goal - (AGMK) -

15' - 1st Corner - Nasaf Qarshi

34' - 2nd Goal - (Nasaf Qarshi) -

40' - 2nd Corner - AGMK

47' - 3rd Corner - Nasaf Qarshi

49' - 4th Corner - Nasaf Qarshi

59' - 5th Corner - AGMK

65' - 6th Corner - AGMK

73' - 7th Corner - AGMK

90' - 8th Corner - AGMK

90+1' - 9th Corner - AGMK

90+3' - 10th Corner - AGMK

90+4' - 11th Corner - Nasaf Qarshi

90' - 3rd Goal - (AGMK) -